Havzan, Havzan Cd. No:87 D:101, 42060 Meram/Konya

Parkinson - Titreme Tedavisi

Parkinson Hastalığı Tedavisi Konya

Parkinson hastalığı nedir?

Parkinson hastalığı, sinir sisteminin bir bozukluğu olan ve özellikle yaşlı insanları etkileyen bir hastalıktır. Bu hastalık beyinde dopamin adı verilen nörotransmitterin üretimindeki bozukluklardan kaynaklanır ve semptomlarını gösteren beyin bölgelerinin hasar görmesine neden olur. Park,nson hastalığı titreme, kas sertliği, yavaş hareketler ve denge sorunları gibi semptomlarla görülür. Hastalık başlangıçta bir elin titremesi veya yürümede yavaşlama gibi hafif semptomlarla başlar daha sonra şiddetli semptomlar gelişebilir. Parkinson hastalığına neden olan kesin bir neden bilinmemektedir ancak genetik ve çevresel faktörlerin rol oynadığı düşünülmektedir. Ayrıca bazı araştırmalar bazı toksinlerin nöronların ölümüne neden olabileceğini göstermektedir. Parkinson hastalığı hayat boyu süren bir hastalıktır ve semptomları zamanla kötüleşebilir. Ancak tedavi ile semptomları kontrol altında tutmak ve hastanın yaşam kalitesini artırmak mümkündür. Sonuç olarak parkinson hastalığı sinir sistemi bozukluğudur ve özellikle yaşlı insanları tetikler.

Parkinson hastalığı nedenleri nelerdir?

Parkinson hastalığının kesin nedeni bilinmemektedir ancak araştırmalar genetik ve çevresel faktörlerin rol oynadığını düşündürmektedir. Parkinson hastalığı genetik faktörlerin bir rol oynayabileceği bir hastalıktır. Genellikle hastalık ailelerde daha sık görülür. Bazı durumlarda parkinson hastalığı kalıtsal olabilir ve hastalığa neden olan mutasyonlar ailelerde nesilden nesile geçebilir. Çevresel faktörlerin parkinson hastalığına neden olabilen toksik maddelerle bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Bu maddeler arasında pestisitler, herbisitler, çözücüler, kimyasal maddeler ve metal toksinler yer alır. Bazı araştırmalar parkinson hastalığı riskinin bu maddelerin uzun süreli maruz kalınmasına bağlı olarak arttığını göstermektedir. Parkinson hastalığına neden olan diğer faktörler arasında yaş, cinsiyet, sigara içme, alkol tüketimi ve bazı ilaçlar da bulunur. Örneğin sigara içemenin parkinson hastalığı riskini azalttığı düşünülmektedir. Sonuç olarak parkinson hastalığının nedeni tam olarak bilinmese de araştırmalar genetik ve çevresel faktörlerin rol oynadığını göstermektedir. Parkinson hastalığı riskini artıran faktörler arasında yaş, cinsiyet, genetik yatkınlık, toksik maddelere maruz kalma ve bazı ilaçlar yer alır.

Parkinson hastalığı belirtileri

Parkinson hastalığı sinir sistemindeki belirli hücrelerin hasar görmesi sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu hasar beyinde kimyasalların üretimini azaltır ve bazı belirtilerle kendini belli eder. Parkinson hastalığının en belirgin belirtilerinden biri olan titreme genellikle dinlenme halinde ortaya çıkar ve daha sonra yürüme, hareket etme ve bir nesneyi tutma gibi aktivitelerle azalır. Parkinson hastalığı hareketlerin yavaşlamasına neden olur. Hastaların yürümesi, konuşması ve diğer aktiviteleri yavaşlatabilir. Parkinson hastalarında kaslar sertleşir ve gerilir. Bu durum ağrıya, sırt ağrısına ve diğer sorunlara neden olur. Parkinson hastalığı ilerledikçe hastaların dengesi bozulur ve sık sık düşebilirler. Parkinson hastaları sıklıkla öne eğilirler ve ayakta durmakta veya yürümekte zorlanırlar. Parkinson hastalarında hareketlerde azalma, yorgunluk ve enerji eksikliği gibi belirtiler görülür. Parkinson hastalığına sahip kişilerde konuşma güçlüğü ve anlaşılması zor bir konuşma tarzı olabilir. Parkinson hastalarında depresyon ve anksiyete de sık görülen pasikolojik sorunlardandır. Parkinson hastalarında uyku problemleri sık görülen bir durumdur. Huzursuz bacak sendromu, uykuda kramplar, gece terlemesi ve diğer uyku bozuklukları parkinson hastalarında sıkça görülür. Parkinson hastalığının belirtileri kişiden kişiye değişir ve belirtiler hastalığın ilerleme hızı, yaşı ve cinsiyet gibi faktörlere de bağlıdır. Hastalığın erken teşhisi ve tedavisi belirtilerin hafifletilmesine yardımcı olur.

Parkinson hastalığı evreleri

Parkinson hastalığı, genellikle 5 evrede incelenir ve her evrede hastalığın belirtileri ve semptomları farklılık gösterir. Parkinson hastalığı evreleri şu şekildedir:

  • Erken evre: Bu evrede hastalık, genellikle tek bir tarafı etkiler ve belirtiler hafiftir. Hafif titreme, yavaş hareket, hafif kas sertliği gibi belirtiler görülür. Bu evrede hastalık genellikle teşhis edilmez veya teşhis edilse bile fark edilmez.
  • Hafif orta evre: Bu evrede hastalık belirtileri daha belirgin hale gelir. Hafif titreme, yavaş hareket, kas sertliği ve denge sorunları artar. Hastalar günlük aktivitelerini tamamlamakta zorlanabilirler ve yorgun hissedebilirler.
  • Orta evre: Bu evrede hastalığın etkileri daha da artar. Titreme, yavaş hareket, kas sertliği, denge sorunları ve konuşma zorluğu daha belirgin hale gelir. Hastalar günlük aktivitelerinde daha fazla zorlanır ve yardıma ihtiyaç duyarlar.
  • Ağır orta evre: Bu evrede hastalığın etkileri daha da şiddetlenir ve günlük aktiviteleri yapmak daha zor hale gelir. Denge sorunları artar, hastalar yürümede zorlanır ve daha fazla yardıma ihtiyaç duyarlar. Bazı hastalar hareket etme kabiliyetlerini tamamen kaybedebilirler.
  • İleri evre: Bu evrede hastaların durumu oldukça kötüleşir ve yatağa bağımlı hale gelirler. Hastaların titreme, yavaş hareket, kas sertliği, denge sorunları ve konuşma zorluğu daha da artar. Bu evrede hastalık hayatı tehdit edebilir.

Parkinson hastalığının ilerleme hızı ve semptomları her hastada farklılık gösterebilir. Ancak, erken teşhis ve tedavi, belirtilerin hafifletilmesine yardımcı olur ve hastalığın ilerlemesini yavaşlatabilir.

Genç Yaşta El Titremesi Nedenleri Ve Tedavisi Konya

Parkinson tehlikeli bir hastalık mıdır?

Parkinson hastalığı ölümcül bir hastalık değildir. Ancak ilerleyen dönemlerinde hastanın hayatını etkileyebilecek ciddi semptomlar gelişebilir. Parkinson hastalığı hayat kalitesini düşürür ve günlük aktiviteleri zorlaştırır. Ayrıca ilerleyen dönemlerinde bazı hastalar yatağa bağımlı hale gelirler. Parkinson hastalığının ilerlemesini yavaşlatmak için tedavi önemlidir. İlaçlar, cerrahi müdahaleler ve egzersiz gibi tedaviler hastaların semptomlarını hafifletmeye ve hayat kalitesini artırmaya yardımcı olur. Bu nedenle hastalığın erken teşhis edilmesi ve tedavi edilmesi önemlidir. Parkinson hastalığı genellikle yaşlılık döneminde ortaya çıkar ancak bazen gençlerde de görülebilir. Genellikle nedeni tam olarak bilinmese de bazı risk faktörleri bulunmaktadır.

Parkinson tanı yöntemleri

Parkinson hastalığının tanısı genellikle belirtiler ve semptomlar göz önünde bulundurularak konulur. Ancak, hastalığın teşhis edilmesi için bazı yöntemler kullanılır. Nörolojik muayene, hastanın motor ve duyusal fonksiyonlarını değerlendirir. Hastanın titreme, yavaş hareket, kas sertliği, denge sorunları ve koordinasyon gibi belirtileri incelenir. Beyindeki yapısal değişiklikleri tespit etmek için radyolojik görüntüleme yöntemleri kullanılabilir. Bunlar arasında manyetik rezonans görüntüleme (MRI) ve bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları yer alır. Parkinson hastalığında beyindeki dopamin üretimi azalmıştır. PET taraması, dopamin üretimini ölçerek hastalığın teşhisinde yardımcı olabilir. Duyusal testler, hastanın koku alma, tat alma ve işitme gibi duyusal fonksiyonlarını değerlendirir. Parkinson hastalığı olan hastalarda bu fonksiyonların bazılarında azalma gözlenebilir. Parkinson hastalığının teşhisi genellikle diğer hastalıkların dışlanması ve semptomların takibi ile konulur. Çünkü Parkinson hastalığının semptomları, diğer nörolojik hastalıkların semptomlarıyla benzer olabilir. Bu nedenle, tanı konulması için bir nörologa başvurulması önerilir

Parkinson tedavi yöntemleri

Parkinson hastalığının tedavisi, semptomların şiddetini azaltmak ve hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak için çeşitli yöntemler kullanır. Tedavi planı, hastanın semptomlarının şiddetine, yaşına, genel sağlık durumuna ve ilaçlara verdiği tepkiye göre belirlenir. Parkinson hastalığının semptomlarına yönelik ilaçlar kullanılır. Parkinson hastalığının ilerleyen dönemlerinde, bazı hastalar için cerrahi tedavi seçenekleri düşünülebilir. Bu tedaviler arasında derin beyin stimülasyonu (DBS) ve pallidotomi yer alır. Fizik tedavi, hastanın kas gücünü ve koordinasyonunu artırmaya yardımcı olur. Bu, hastanın günlük aktivitelerini daha rahat ve kolay bir şekilde yapmasına yardımcı olabilir. Parkinson hastalığı olan hastalar, zamanla konuşma zorlukları yaşayabilirler. Konuşma terapisi, hastanın konuşma becerilerini geliştirmesine yardımcı olur. Parkinson hastalığı olan hastaların diyetlerine ve egzersiz rutinlerine dikkat etmeleri önemlidir. Sağlıklı bir diyet ve düzenli egzersiz, hastalığın semptomlarını kontrol etmeye yardımcı olur. Parkinson hastalığının tedavisi, hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak ve semptomları kontrol altına almak için birçok farklı yöntem kullanır. Tedavi planı, hastanın semptomlarına, sağlık durumuna ve yaşına göre belirlenir. Bu nedenle, hastaların bir nörolog veya Parkinson uzmanı ile düzenli olarak takip edilmesi önemlidir.

Necmettin Tüfekci Kliniği

Uzman Doktor Eşliğinde Geleneksel Tedavi

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemleri (GETAT Uygulamaları) faydaları, hangi hastalıklara iyi geldiği hakkında hemen bilgi edinmek için arayın. 

Tasarım, Furkan Reklam Ajansı tarafından yapılmıştır.

İletişime Geç

Havzan Mah, Havzan Cd. No:87
D:101, 42060 Meram/Konya

Sosyal Medya Hesaplarımız